Indexcijfer en gemiddelde prijzen van producten en diensten in BelgiŽ
.be
naamgewicht1/20121/20131/20141/20151/20161/20171/20181/20192/20193/20194/20195/20196/20197/20198/2019
Gezondheidsindex-2004924.78118.250120.005
Procentuele stijging/daling+1.484 %

Evolutie van de Gezondheidsindex

De Gezondheidsindex wordt afgeleid uit de algemene index (CPI-2004), waaruit enkele product-getuigen werden verwijderd. (Tabak, alcoholische dranken (in de winkel en op cafť) en motorbrandstoffen, met uizondering van LPG). De gezondheidsindex is een Belgische 'uitvinding', daar in BelgiŽ het systeem van automatische loon-indexering bestaat. Deze loonindexering houdt enkel rekening met het gezondheidsindexcijfer (de uitgesloten product-getuigen zijn deze waarop de Belgische overheid hoge taksen en accijnzen heft...). De gezondheidsindex wordt ook gebruikt bij de berekening voor de herindexering van de huurprijzen.
Huidig indexcijfer Gezondheidsindex:
121.124
De laatst vastgelegde spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen ligt op 122.01. De spilindex wordt vergeleken met het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex van de 4 laatste maanden (de zogeheten 'afgevlakte' index). (de spilindex voor lonen kan per sector verschillen)

(De procentuele stijgin of daling van de index wordt berekend aan de hand van de vorige waarde in de tabel. Dit kan een periode van 1 jaar zijn (januari van het vorige jaar), of de maandelijkse stijging (vorige maand). De datum van het gegeven indexcijfer wordt in de hoofding van de tabel vermeld)